اعضاء مرکز

CAST

اعضاء

پژوهشگران

امین امانی

کارشناسی برق و الکترونیک

شهاب باتمانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

معصومه غلامی

کارشناسی ارشد برق و مخابرات

سیده ساجده طاهری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

بهنام ملکی

کارشناسی کامپوتر و سخت افزار

پژمان عبدالله نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد علی بذرافشانی

کارشناسی ارشد ساخت

امیرحسین ودادی

کارشناسی ارشد دینامیک و کنترل

آرزو اردکانی

کارشناسی طراحی صنعتی

دانشجویان دکتری

احسان غفاراللهی

دکتری مهندسی مکانیک

محمد منصوری پور

دکتری مهندسی مکانیک

دانشجویان کارشناسی ارشد

امیرمحمد واحدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آدرین قریب‌خانیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد امین آذری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد حسین سائمی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دانیال رحیمی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پارسا شفیعی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

احمدرضا رضائی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

علیرضا نائینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

مهدی نوذری

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

امین مزین

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

دانشجویان کارشناسی

مهدی نادری نژاد

کارشناسی مهندسی مکانیک

سعید صفری

کارشناسی مهندسی مکانیک

مبین آرمندنیا

کارشناسی مهندسی مکانیک

نازنین برزین

کارشناسی مهندسی مکانیک

سید مهدی سامع

کارشناسی مهندسی مکانیک

فائزه یزدانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

پارسا یزدان‌خواه

کارشناسی مهندسی مکانیک

علی براهیمی

کارشناسی مهندسی مکانیک

مصطفی کبیری

کارشناسی مهندسی مکانیک

سینا بختیاری

کارشناسی مهندسی مکانیک

پارسا علی اصغربقا

کارشناسی مهندسی مکانیک

مهند قندی

کارشناسی مهندسی مکانیک

مهدی قنبری راشد

کارشناسی مهندسی مکانیک

سارا رحمتی

کارشناسی مهندسی مکانیک

حسام الدین حداد عادل

کارشناسی مهندسی مکانیک

علی فرشیان

کارشناسی مهندسی مکانیک

پیمان سبحانی

کارشناسی مهندسی مکانیک

عرفان بیات سرمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک

ونداد صفائیان

کارشناسی مهندسی مکانیک

اعضاء سابق

محمدرضا بهره بر

آراد مسرور

کارشناسی مهندسی مکانیک

سید محمود حسینی نیا

مهرتا فرساد

سید امیرحسین طباطبایی

علیرضا یزدان پناه

هومن کارگر گزکوه

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

صادق صحت

کارشناسی مهندسی مکانیک

کسری سینایی

کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد جواد نورمحمدی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی

هیرسا کیا

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

محمد مهدی ارزانی

دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

ارشیا هادوی

کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد حسین فریدونی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ریحانه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سعید شکیبا

دکتری مهندسی مکانیک

رضا نوری شیرازی

کارشناسی مهندسی مکانیک

مهدی داوودی مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سید شهریار شیخ ابومسعودی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی

احمد اسماعیل زاده

دکتری مهندسی مکانیک

عرفان رضوان فر

کارشناسی مهندسی مکانیک

محمد مهدی عابدی

کارشناسی مهندسی مکانیک

نگار ریاحی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

سعید رضائیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

امیرحسین امینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک