پژمان عبدالله نژاد

 نقش در کست : مدیر پروژه نسل پنجم سورنا، رئیس دینامیک و کنترل تیم پروژ] نسل پنجم سورنا
 بازه فعالیت در کست : از 1398 تا کنون
 ایمیل : abdolahnezhad.pe@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 6

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکتری : …….

راه های ارتباطی: