امیرمحمد واحدی

 زمینه تحقیقاتی : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
 بازه فعالیت در کست : از 1399 تا کنون
 ایمیل : amvahedi@ut.ac.ir

Citations: null
h-index: null
i10-index: null
No. of Papers: 1

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکتری : …….

راه های ارتباطی: