محمد مهدی عابدی

 زمینه تحقیقاتی : …….
 بازه فعالیت در کست : از 1400 تا کنون
 ایمیل : mohammadabedi@ut.ac.ir mohammadabedi1179@gmail.com

Citations: Null
h-index: Null
i10-index: Null
No. of Papers: 1

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : …….
دکتری : …….

راه های ارتباطی: