محمد امین آذری

 زمینه تحقیقاتی : …….
 بازه فعالیت در کست : از 1400 تا کنون
 ایمیل : azari.mohammadam@ut.ac.ir

Citations: Null
h-index: Null
i10-index: Null
No. of Papers: Null

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : …….
دکتری : …….

راه های ارتباطی:

------