پارسا یزدان خواه

 زمینه تحقیقاتی : ……..
 بازه فعالیت در کست : از 1401 تا کنون
 ایمیل : ehsan.ghafar@ut.ac.ir

Citations: 0
h-index: 0
i10-index: 0
No. of Papers: 3

 تحصیلات

کارشناسی : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
دکتری : مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

راه های ارتباطی: